தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி

சிவமயம்

திருக்கழுகுன்றின் செல்வா போற்றி

Shiva Temples In Thiruvaarur District   திருவாரூர் மாவட்ட சிவன் திருக்கோவில்கள்


Shri Vedhagiriswarar Temple ThirukalukundramList Of Shiva Temple In Thiruvaarur DistrictList Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Vilvarenyeswarar Temple Thirukollambuthur

இறைவர் : அருள்மிகு வில்வாரண்யேஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு சௌந்தரநாயகி அம்பாள்

தல மரம் : மகிழ மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Saatchi Naathar Temple - AvalivaNallur Village -Thiruvaarur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ சாட்சிநாதர்  

இறைவி : ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி.

தல மரம் : வில்வம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்Read More Details


Arulmigu Karaveera Nathar Swamy Temple - Karaveeram Thiruvaarur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ கரவீரநாதர்  

இறைவி : பிரத்யக்ஷமின்னம்மை அம்பாள்

தல மரம் : மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்Read More Details

List Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Sounthareswararr Swamy Temple - Thirupanaiur Thiruvaarur

இறைவர் : அருள்மிகு சௌந்தரேஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்பாள்

தல மரம் : மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்


Read More Details


AArulmigu Pushpavaneswarar Temple - Thirupoonthuruthi Thiruvaarur

இறைவர் : ஸ்ரீ புஷ்பவனேஸ்வரர்,  

இறைவி : ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி.

தல மரம் : வில்வம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Karaveera Nathar Swamy Temple - Karaveeram Thiruvaarur

இறைவர் : ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத ஸ்வாமி  

இறைவி : மங்கள நாயகி

தல மரம் : வன்னி மரம்

தீர்த்தம் : காசிப தீர்த்தம்

Read More Details

List Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Saatchi Naathar Temple - AvalivaNallur Village -Thiruvaarur

இறைவர் : அருள்மிகு சாட்சிநாதர்

இறைவி :அருள்மிகு சவுந்தரநாயகி அம்பாள்

தல மரம் : மரம் வில்வம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்


Read More Details