தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி

சிவமயம்

திருக்கழுகுன்றின் செல்வா போற்றி

Shiva Temples In Thjanjavur District   தஞ்சாவூர் மாவட்ட சிவன் திருக்கோவில்கள்


Shri Vedhagiriswarar Temple ThirukalukundramList Of Shiva Temple In Thanjavur DistrictList Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Sooriya Kotiswarar Temple Keezha Sooriya Moolai

இறைவர் : அருள்மிகு அருள்மிகு சூரிய கோடீஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு பவளக்கொடி அம்பாள்

தல மரம் : இலுப்பை மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்Read More Details


Arulmigu Sunthreswarar Temple , kookur Tanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆம்பரவனேஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை அம்பாள்

தல மரம் : மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Sunthreswarar Temple , Thirulokki thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி

தல மரம் : புன்னை மரம்

தீர்த்தம் : காருண்ய தீர்த்தம்

Read More Details

List Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Vilvaneswarar Temple Thiruvaikavur Tanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ வில்வவனேசுவரர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ வளைக்கைநாயகி அம்பாள்

தல மரம் : வில்வ மரம்

தீர்த்தம் : எமதீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Kanthanatha Swamy Temple Earakaram Thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ கந்தநாத ஸ்வாமி

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ சங்கரநாயகி அம்பாள்

தல மரம் : மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Kodiswarar Swamy Temple Thirukodikaaval Thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ கோடீசுவரர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி

தல மரம் : பிரம்பு மரம்

தீர்த்தம் : சிருங்க தீர்த்தம்

Read More Details

List Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Saarabameswarar Temple Thirucherrai Thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ சாரபரமேஸ்வரர்.

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ ஞானாம்பிகை அம்பாள்

தல மரம் : மாவிலங்கை மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Karumbeswarar Temple - Thiruvenniur Village -Thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ கரும்பேஸ்வரர் ஸ்வாமி

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி அம்பாள்

தல மரம் :வில்வம் மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Mullaivananathar Temple - Thirukarkavur-Thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ முல்லை வன நாதர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ கர்ப்பரட்சாம்பிகை

தல மரம் : பிரம்பு மரம்

தீர்த்தம் : சிருங்க தீர்த்தம்

Read More Details

List Of Shivan Temple In Tamil Nadu and old Shivan Temple

Arulmigu Kalakastheeswarar Temple Kathrinatham Thanjavur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ காளகஸ்தீஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ ஞானாம்பிகை அம்பாள்

தல மரம் : வில்வம் மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Viswanatha Swamy Temple - Theperuma nallur

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ விஸ்வநாத சுவாமி

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ வேதாந்த நாயகி அம்பாள்

தல மரம் : மரம்

தீர்த்தம் : தீர்த்தம்

Read More Details


Arulmigu Gambhakareswarar Swamy Temple - Thirubhuvanam

இறைவர் : அருள்மிகு ஸ்ரீ கம்பகரேஸ்வரர்

இறைவி :அருள்மிகு ஸ்ரீ தர்மசவர்த்தினி

தல மரம் : பிரம்பு மரம்

தீர்த்தம் : சிருங்க தீர்த்தம்

Read More Details